Polski Komitet Zwalczania Raka

Jesteśmy najstarszą organizacją w Polsce zajmującą się walką z nowotworami

1 procent dla PKZR

KZR  jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Oddając 1 % podatku możesz pomóc!

Polski Komitet Zwalczania Raka
Nr KRS: 0000162952

PKO BP V O/M Warszawa
51 1020 1055 0000 9102 0015 7594

Wykorzystanie środków z 1% podatku

– Ogólnie na działania statutowe
– Konkretny program/cel

Programy dotyczące profilaktyki chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych, reprezentowanie interesów pacjentów oraz dbanie o ich prawa, programy z psychoonkologii, uczestnictwo w procesach legislacyjnych, programy dotyczące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu chorych przewlekle, w tym onkologicznie

Środki z wpłat 1% podatku uzyskane w ubiegłych latach zostały przeznaczone na:

  • Ogólnie na działania statutowe
  • Konkretny program/cel
  • Wspieranie programów profilaktycznych , procesy legislacyjne (udział ekspertów w Sejmowej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Zdrowia, spotkania z władzami samorządowymi, wspomaganie Narodowego Programu Chorób Nowotworowych), monitorowanie jakości usług medycznych, rzecznictwo pacjentów, wydawnictwa medyczne, psychologiczne, prawne
  • Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura, czynsz, media, internet, telefon). Działalność biura ma formę wolontariatu.
  • Inne związane z prowadzeniem programów.