Polski Komitet Zwalczania Raka

Jesteśmy najstarszą organizacją w Polsce zajmującą się walką z nowotworami

Nasze plany

 Plany na XXI wiek 

  • Dążenie do powołania Narodowego Programu Walki z Rakiem.
  • Wprowadzenie Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów w całym kraju.
  • Wprowadzenie w życie Europejskiej Deklaracji Praw Osób z Chorobą Nowotworową.
  • Uruchomienie akcji „Jeden mammobus dla każdego województwa” .
  • Utworzenie Oddziału Polskiego Komitetu Zwalczania Raka w każdym województwie.
  • Rozszerzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami prowadzącymi walkę z rakiem, szczególnie w zakresie oświaty zdrowotnej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
  • Prowadzenie badań profilaktycznych oraz organizowanie szkoleń w tym zakresie.
  • Organizowanie poradnictwa dla chorych na nowotwory i ich rodzin.
  • Prowadzenia działalności naukowej.